top of page

Webináre:

Vzťahová väzba

v dospelých vzťahoch

Pre všetkých ľudí, ktorí túžia mať zdravé vzťahy

s druhými (s partnerom/ partnerkou, kamarátmi, rodinou) a so sebou samým.

Webinármi budú sprevádzať​ psychologičky

Eva Vavráková a Jana Bašnáková.

Viac o nás si môžete prečítať tu.

Webináre ti pomôžu najmä ak:

  • Vo vzťahoch sa ti opakujú podobné (negatívne) vzorce (napr. vyberáš si nevhodného partnera/partnerku)

  • Zažívaš ťažkosti vo vzťahoch a chceš lepšie porozumieť, ako vznikajú a čo môžeš robiť inak

  • Chceš sa naučiť efektívnejšie komunikovať s partnerom/partnerkou – porozumieť mu/jej; vedieť prispôsobiť svoj prístup jeho/jej potrebám

Čo ti prinesú?

  • Porozumieš svojmu vzťahovému vzorcu: ako sa vzťahuješ k druhým ľuďom a prečo

  • Naučíš sa rozpoznávať vzťahové vzorce u druhých ľudí

  • Zistíš, ako rozpoznať varovné signály pri nadväzovaní a rozvíjaní vzťahov

  • Dozvieš sa o spôsoboch, ako pracovať so svojimi emóciami a s emóciami partnera/partnerky

  • Osvojíš si pravidlá komunikácie s rôznymi typmi partnerov, s ohľadom na svoju a ich vzťahovú väzbu

Séria webinárov pozostáva zo štyroch častí:

Webinár: Vzťahová väzba v dospelosti a rodičovstvo

(štvrtok 16.2. o 17:00-18:30)

Ako ovplyvňuje naša vzťahová väzba rodičovský prístup k deťom. Čo robiť, aby sme nepreniesli neistú väzbu na svoje deti? Prejavy mojej vzťahovej väzby v dynamike vzťahu rodič – dieťa. Spúšťače: čo ma vie na deťoch vytočiť a prečo? Vzťah s dieťaťom ako korektívna vzťahová skúsenosť.

Webinár je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku a aj pre ľudí, ktorí deti len plánujú, či očakávajú.

Webinár: Vzťahová väzba a práca s emóciami (webinár prebehol, môžete si zakúpiť záznam nižšie)

Ako naša emocionalita súvisí so vzťahovou väzbou? Emočné prejavy u ľudí s úzkostnou a vyhýbavou vzťahovou väzbou. Ako môžem rozvíjať emočnú seba-reguláciu, ak mám úzkostnú alebo vyhýbavú vzťahovú väzbu? Ako narábať s emóciami partnerky/partnera s ohľadom na moju a jeho/jej vzťahovú väzbu?

Webinár: Vzťahová väzba a komunikácia vo vzťahu (webinár prebehol, môžete si zakúpiť záznam nižšie)

Ako vzťahová väzba ovplyvňuje dynamiku vo vzťahu? Konflikty a komunikačné pasce, v ktorých sa prejavuje moja a partnerova vzťahová väzba. Aké máme potreby vo vzťahu a ako o nich hovoriť? Typické konflikty a ich priebeh. Ako prelomiť negatívne vzorce? 

Webinár: Vzťahová väzba v dospelosti: všetko, čo potrebuješ vedieť (webinár prebehol, môžete si zakúpiť záznam nižšie)

Čo je vzťahová väzba a aký má význam v našom živote? Ako vzniká? Čo o nej hovorí súčasná veda (psychológia, neurobiológia)? Ako zistím, aký typ väzby mám? Dá sa väzba zmeniť v dospelosti? Ako súvisí s partnerskými vzťahmi a rodičovstvom? Aká je rola sociálnych, rodových noriem a kultúry?

 

Cena každého webináru: 

42 eur (vrátane dph). 

Každá časť obsahuje 90 minútovú interaktívnu prednášku + sériu následných aplikačných cvičení, zameraných na prenos naučeného do každodenného života. 

Webináre prebiehajú online, cez platformu Zoom.

Nesedí ti termín? Realizované webináre sú dostupné aj v podobe nahrávok na e-learningovej platforme thinkific.

 

Kliknutím na možnosti nižšie sa môžete prihlásiť na plánované webináre alebo si zakúpiť nahrávku realizovaných webinárov.

Image by Priscilla Du Preez
bottom of page