top of page

Psychodynamický koučing

Individuálne stretnutia pre manažérov a ľudí v organizáciách.

  • 2 hours
  • 240 eur
  • Lazaretská

Service Description

Psychodynamický koučing sa zameriava na osobný rast, podporu pri zvládaní pracovných výziev, pričom na rozdiel od iných prístupov nerieši len symptómy (prejavy správania, chýbajúce zručnosti), ale ich príčinu - skryté psychologické vzorce a dynamiky, motivácie, hlboké presvedčenia a vnútorné konflikty klienta. Prístup je určený pre ľudí, ktorí: - hľadajúcich hlbšie porozumenie sebe samým a trvalé a zmysluplné zmeny vo svojom správaní a živote - čelia ťažkostiam, ktoré majú korene v minulosti (zranenia z detstva, zážitky a vzorce z primárnej rodiny)


Contact Details

  • Lazaretská 3, Bratislava, Slovakia

    +421948421124

    evavavrakova@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page