top of page

Vzťahová väzba

Prečo sa mi nedarí nájsť si partnera? Prečo sa moje vzťahy vždy rozpadnú? Prečo sa

v partnerskom vzťahu nemám dobre?

Odpovede na tieto otázky často súvisia s tým, ako sa vzťahujeme k druhým ľuďom, takzvaným štýlom pripútavania sa. Do akej miery prežívame vo vzťahoch úzkosť, obavy, že nás druhý opustí? Ako veľmi sme otvorení pribíženiu sa - dôverujeme, alebo máme potrebu chrániť sa?

Základy vzťahovej väzby vznikajú v ranom detstve. Ak vyrastáme v citlivom, bezpečnom

a stabilnom prostredí, pravdepodobne si ako dieťa vytvoríme k svojim opatrovateľom bezpečnú vzťahovú väzbu. V dospelosti druhým dôverujeme, sme otvorení blízkosti, vieme vo vzťahu dávať aj prijímať. Ak ako dieťa zažívame neistotu, kedy sa láskavý prístup strieda s neláskavým, ak sme od útleho veku boli odkázaní so svojimi pocitmi sami na seba prípadne sme zažili odlúčenie, naša vzťahová väzba bude nesitá.  Môžeme prežívať vo vzťahoch úzkosť - mať strach, že o lásku prídeme, že si ju musíme zaslúžiť, napríklad tým, že sa o druhých staráme alebo bojovať o pozornosť a náklonnosť. Alebo sa blízkosti vyhýbame, pretože druhým nemožno veriť.

O význame vzťahovej väzby pre kvalitu vzťahov a dušovné zdravie dnes existuje množstvo výskumných dôkazov. Bezpečná vzťahová väzba pomáha mať zdravé, vyvážené vzťahy, zvyšuje našu psychickú odolnosť, je predpokladom pre zvládanie životných výziev, ako je rodičovstvo, či záťaže v práci. Neistá vzťahová väzba, ktorú má v populácii asi 40% ľudí, sa okrem vzťahových problémov spája s mnohými psychickými ťažkosťami  (napr. problémy so sebareguláciou, úzkosť, depresia).  

bottom of page